Zelfstandig ondernemer

Wij kijken naar pensioen in de ruimste zin van het woord. De behoefte aan inkomen op korte termijn vanwege ziekte of overlijden, maar ook de oudedagsvoorziening op lange termijn. Voor ieder pensioenprobleem hebben wij een passende oplossing. En, er is er geen kant en klare oplossing, dan ontwikkelen wij die zelf. Wij bieden oplossingen in de vorm van:

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Risicodekking voor nabestaanden en eventuele compagnons.
  • Een individuele of collectieve pensioenregeling waarin gegarandeerde aanspraken kunnen worden opgebouwd.
  • Een oplossing voor vermogensopbouw in de eigen onderneming.

Ga terug