Collectief pensioen

Pensioen is een onderdeel van de verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Een pensioen regeling wordt gesloten ten behoeve van de werknemers.

Er zijn vele verschillende regelingen zoals:

  • Eindloonregeling
  • Middelloonregeling
  • Beschikbare premiesystemen

Het is dus van belang om een goede inventarisatie te maken van de wensen van het bedrijf. Vervolgens maken wij een analyse van de financiële haalbaarheid en de risico’s voor de werknemers en de werkgever en vertalen deze in een pensioenregeling.

Indien u ons inschakelt op het gebied van collectieve pensioenregelingen, kunt u de volgende dienstverlening verwachten:

  • Inventarisatie
  • Analyse
  • Advies
  • Marktonderzoek/Onderhandelen met de verzekeraars
  • Communicatie met de medewerkers
  • Beheer

Iedere stap is een afgerond geheel. U maakt zelf de keuze welke stappen u wilt doorlopen.

Ga terug